Όροι Χρήσης

(1 Vote)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την αδιάκοπη λειτουργία του διαδικτυακού μας τόπου και ουδεμία ευθύνη φέρουμε σχετικά με
οποιαδήποτε τεχνική ή όποια άλλη αδυναμία χρήσης του www.menushophoreca.gr & www.menushop.gr
Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Με την εγγραφή σας στο www.menushophoreca.gr & www.menushop.gr και την εισαγωγή των απαιτούμενων στοιχείων,
παρέχετε ταυτόχρονα τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, χρήση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
που οικειοθελώς εισάγετε για τους σκοπούς που εξηγούνται πιο κάτω.


Η www.menushophoreca.gr & www.menushop.gr συλλέγει και τηρεί αποκλειστικά και μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
που εσείς οικειοθελώς γνωστοποιείτε με την πληκτρολόγηση των αιτουμένων πληροφοριών στα αντίστοιχα πεδία
ή/και των απαντήσεών σας ως ανωτέρω αλλά και στο γενικό πλαίσιο συγκεκριμένων ενεργειών που διεξάγουμε
και οικειοθελώς μπορείτε να συμμετέχετε.
Σκοπό της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που πληκτρολογείτε,
αποτελεί η βελτίωση της συνολικής σας εμπειρίας με τον διαδικτυακό μας τόπο, καθώς και τυχόν ενημέρωσή σας
μέσω newsletter που μπορείτε να διαγραφείτε ανά πάσα στιγμή.
Επίσης δύναται να σας στέλνουμε ενημερώσεις για προϊόντα, υπηρεσίες, διαγωνισμούς,
προσφορές που θα μπορείτε ανά πάσα στιγμή να εξαιρεθείτε αν το επιθυμείτε.
Στην περίπτωση που έχετε εγγραφεί σε κάποια υπηρεσία μας
και δεν θέλετε καμία ενημέρωσή ή και επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς,
μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. από την ηλεκτρονική διεύθυνση που
μας έχετε γνωστοποιήσει κατά την Εγγραφή σας αναφέροντας ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΩ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΣΑΣ.

Οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να αιτηθείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται από εμάς,
το σκοπό της χρήσης της τήρησης και της επεξεργασίας τους, τους αποδέκτες καθώς και να ζητήσετε τροποποίηση,
αλλαγή ή διαγραφή τους. Η επικοινωνία πρέπει να γίνει από την ηλεκτρονική διεύθυνση που μας έχετε δηλώσει καθώς
και να επισυνάψετε την ταυτότητά σας γράφοντας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ πάνω στην ταυτότητα ότι είναι μόνο για αυτή τη χρήση που ζητάτε.
Αυτό σας συστήνουμε να το κάνετε για κάθε αντίγραφο της ταυτότητάς σας που αφήνετε οπουδήποτε για να διασφαλίσετε
ότι θα χρησιμοποιηθεί μόνο για την χρήση που δώσατε συγκατάθεση και απολύτως καμία άλλη.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που γνωστοποιείτε-καταχωρείτε στο www.menushophoreca.gr & www.menushop.gr κατά την
εγγραφή σας ως χρήστης ή απλά για χρήση newsletter(μόνο email και όνομα) είτε και σε μεταγενέστερο στάδιο
τυγχάνουν χρήσης και επεξεργασίας σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις περί προστασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα (Ν. 2472/1997 & Ν. 3471/2006)


Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα παρά μόνο σε εξουσιοδοτημένα
άτομα όπου και όταν απαιτείται προκειμένου να είναι δυνατή η επίτευξη του σκοπού συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας τους
όπως γνωστοποιείται με τους παρόντες όρους χρήσης. Σε αυτή τη λογική η www.menushophoreca.gr & www.menushop.gr
επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να παραχωρήσει απόλυτα εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή και δικαίωμα χρήσης καθώς και επεξεργασίας,
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που παραχωρήσατε, σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα για την επίτευξη-εκτέλεση
του σκοπού που προαναφέρεται. Χωρίς να είναι δυνατή η ταυτοποίηση των στοιχείων σας,
μπορεί να χρησιμοποιηθούν/παραχωρηθούν τα στοιχεία που καταχωρήσατε για στατιστικούς, προωθητικούς και ερευνητικούς σκοπούς
για την καλύτερη συνολική σας εμπειρία με την ιστοσελίδα μας.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τους παρόντες όρους χρήσης αναρτώντας τους πάντα στο www.menushophoreca.gr & www.menushop.gr
H Εγγραφή ή και χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της σελίδας μας www.menushophoreca.gr & www.menushop.gr
αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης!

More in this category: Μας εμπιστεύτηκαν....

ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ για να μαθαίνετε όλα τα νέα μας!

Όνομα
Email: